Публiчнi Кошти

Публiчна iнформацiя про витрати коштiв платника 40198703 з: по:


дата оплати
№ тран­сакції
код плат­ника на­зва плат­ни­ка мфо плат­ни­ка банк плат­ни­ка су­ма при­знач­ення пла­тежу
код одер­жу­вача на­зва одер­жу­ва­ча мфо одер­жу­ва­ча банк одер­жу­ва­ча
2019-05-16
(#136138918)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 181 090,00 0216030;3132;кап.­рем.­благ.­тер.­буд.­№31-37по вул.­Теплична та 28,­30по вул.­8 Марта;зг.­акт.­№8,­8/1 вiд 14.­05.­19р,­Д.­№15 вiд 26.­02.­18,­д.­у.­№5 вiд 14.­05.­19р;ПДВ-30181,­76;
32448135 ТОВ НВП "УКРСПЕЦМОНТАЖ" 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-05-16
(#136107018)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 86 886,00 0216030;3132; кап.­рем.­благ.­прибуд.­терит.­житл.­буд.­№52 по вул.­В.­Сухомл.­;зг.­акт.­№1/05 вiд 14.­05.­19р,­Дог.­№141 вiд 25.­04.­19,­;у т.­ч.­ ПДВ-14481,­06;
34561919 ТОВ "Автомагiстральбуд" 305749 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
2019-05-16
(#136131963)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 74 627,00 0216030;3132; кап.­рем.­благ.­прибуд.­терит.­житл.­буд.­№50 по вул.­В.­Сухомл.­;зг.­акт.­№2/05 вiд 14.­05.­19р,­Дог.­№140 вiд 25.­04.­19,­;у т.­ч.­ ПДВ-12437,­86;
34561919 ТОВ "Автомагiстральбуд" 305749 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
2019-05-16
(#136127961)
40198703 Виконавчий комiтет Слобожанської селищ 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 12 854,00 *;xxxx;xxxx;лiкар.­ лiкарн.­ л-к за березень xxxxр.­;зг.­ Дог.­1 вiд 04.­01.­xxxxр.­для поповн.­ Пластик.­ Карток ,­под.­ сп.­ Повн.­ Викон.­Слобожан.­ с/р.­;без ПДВ;
14360570 КБ "Приватбанк" м.Днiпро 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-05-16
(#136118515)
40198703 Виконавчий комiтет Слобожанської селищ 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 2 874,00 *;101;xxxx;xxxx;xxxx;прибутковий податок з утрим.­ лiкарн.­ф-да заберезеньxxxxр.­ Перерах.­ Повнiстю викон.­ Слобожан.­ с/р;;;;
37976087 УКу Днiпр.р-нi/ОТГсмтСлобож/11010100 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
2019-05-16
(#136140816)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 1 875,00 0210180;2210; вiдшкодування паливно-мастильних матерiалiв; зг.­акт.­№4 вiд 14.­05.­2019р.­,­ Дог.­№4 вiд 08.­05 2019 р.­; без ПДВ;
38375607 КЗ ССЦ ФЗН "Спорт для всiх" 820172 Держказначейська служба України,м.Київ
2019-05-16
(#136112299)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 1 512,00 0216030;2240; Перерах.­коштiв за оплату страхових послуг; зг.­аванс.­звiт №11/1 вiд 18.­03.­2019р.­,­ Викон.­Слобож.­с/р; без ПДВ;
14360570 КБ "Приватбанк" м.Днiпро 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-05-16
(#136135580)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 440,00 0210150;2210; Перерах.­коштiв за виготовлення печатки; зг.­аванс.­звiт №19 вiд 07.­05.­2019р.­,­ Викон.­Слобож.­с/р; без ПДВ;
14360570 КБ "Приватбанк" м.Днiпро 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2019-05-16
(#136097492)
40198703 Виконавчий комiтет Слобожанської селищ 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 239,00 *;101;xxxx;xxxx;xxxx;xxxx;Вiйськ.­збiр з утрим.­з лiкар.­ ф-да xxxxр.­(1,­5%)перер.­повн.­Слобож.­с/р;;;;
37976087 УК у Днiпр р-нi/ОТГсмт Слобож/11011000 899998 Казначейство України(ел. адм. подат.)
2019-05-16
(#136137668)
40198703 Виконком Слобожанської селищної ради 820172 Держказначейська служба України,м.Київ 120,00 0210150;2240; Перерах.­коштiв за поштовi послуги; зг.­аванс.­звiт №20 вiд 13.­05.­2019р.­,­ Викон.­Слобож.­с/р; без ПДВ;
14360570 КБ "Приватбанк" м.Днiпро 305299 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"