Новини


Логопедична допомога у Слобожанському «Дивосвіті»

На сьогодні у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Дивосвіт» Слобожанської селищної ради функціонують дві мовні групи для дітей з вадами мовлення. Робота цих груп спрямована на усунення мовленнєвих вад та попередження труднощів, які виникають перед майбутніми школярами (навчання грамоти, розвиток психічних процесів, профілактика дисграфії).

E:\логопедичні групи\IMG_4469.JPG

Комплектування мовних груп в нашому закладі відбувається з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого порушення, віку дитини. Зарахування проходить при наявності висновків психолого-медико-педагогічної консультації, яка і встановлює програму, за якою буде здійснюватись корекційна робота. Тривалість перебування вихованців в логопедичній групі встановлюється в залежності від складності мовленнєвого порушення: ЗНМ, дизартрія, алалія, ринолалія (зараховуються діти з 2-х років на період 2-3 роки), фонетико-фонематичне порушення мовлення (зараховуються з 4-х років на період 1 рік), заїкуватість (зараховуються на період 1 рік). Після цього при необхідності діти направляються на повторну консультацію ОПМПК та повторно обстежуються для визначення освітнього маршруту на майбутнє.

Корекційна робота з дітьми-логопатами планується за програмно-методичним комплексом Л.І. Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», схваленим Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі (лист МОН України №1/11-42 від 11 січня 2007 р.) та програмно-методичним комплексом Л.І. Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення», рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-18794 від 05.12.2012), методичними рекомендаціями «Організація корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ», затвердженими навчально-методичною радою МК Пр.№4 від 16.09.09.

Зусилля вчителів-логопедів ЗДО Кішкіної Я.Є та Ковальової Л.В. постійно направлені на максимальну корекцію вад у розвитку мовлення дітей. У співпраці з вихователями мовних груп формується єдність вимог під час освітнього процесу (контроль за чіткістю і правильністю мовлення малечі протягом всього дня), а також відбувається спільне створення спеціально організованого мовного розвивального середовища.

E:\логопедичні групи\IMG_4451.JPG

Під час корекційно-відновлювальної роботи використовується здоров’язбережувальна технологія Су-Джок терапія, різноманітні мовленнєві вправи, артикуляційна та дихальна гімнастики, казкотерапія, кольоротерапія, піскова терапія, арт-терапія.

Протягом року вчителі-логопеди консультують батьків з хвилюючих питань, проводять анкетування, бесіди, залучаються до проведення батьківських зборів, встановлення тісного взаємозв’язку між дитиною і батьками, адже саме такий плідний процес дає неперевершений результат у подоланні мовних дефектів.

09.07.2018