Новини


Організація роботи груп спеціального призначення (мовних).

У комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 «Червона шапочка» ССР» функціонують дві мовні групи для дітей з вадами мовлення. Діяльність даних груп спрямована на усунення мовленнєвих дефектів у дітей, а також на попередження можливих труднощів у процесі шкільного навчання (підготовка до навчання грамоти, профілактика дисграфії, вдосконалення пізнавальних процесів і забезпечення особистісної готовності до навчання в школі). Досягнення цієї мети забезпечується постановкою широкого кола освітніх, виховних, корекційних та розвиваючих завдань, вирішення яких здійснюється вчителями-логопедами Гончар Т.І. та Колесниковою Т.І. та вихователями Євпак Л.І., Савченко М.В., Бабенко М.В. на спеціальних індивідуальних, підгрупових та фронтальних заняттях, а також завдяки створенню єдиного мовного режиму в закладі, тобто контролю за мовленням дітей протягом дня.

C:\Users\User\Pictures\1111.jpg

Зарахування дітей до мовних груп відбувається на основі висновків психолого-медико-педагогічної комісії. Комплектування груп здійснюється за віковими ознаками з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення.

У групи для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями (ринолалія, заїкання, загальне недорозвинення, алалія, афазія, дизартрія) зараховуються діти з 2-х років, а діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням – з 4-х років.

C:\Users\User\Pictures\22.jpg

Тривалість перебування дітей у групах встановлюється ПМПК залежно від рівня та ступеня мовленнєвого порушення:

діти із ЗНМ, дизартрією, ринолалією, алалією, афазією зараховуються на 2-3 роки (залежно від віку та рівня мовленнєвого недорозвинення);

діти з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення зараховуються на один рік навчання;

діти з порушенням вимови окремих звуків зараховуються з 5 років на півроку;

заїкуваті діти – на один рік.

Після закінчення встановленого терміну діти, які потребують продовження навчання, повторно обстежуються членами ПМПК. Підставою для продовження терміну навчання може бути тяжкість дефекту, соматична ослабленість, пропуски занять через хворобу та інші об'єктивні причини.

C:\Users\User\Pictures\3.jpg

Планування роботи з дітьми середнього віку із ЗНМ здійснюється за програмно-методичним комплексом Л.І. Трофименко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ», схваленим Міністерством освіти і науки України для використання в навчально-виховному процесі (лист МОН України №1 /11- 42 від 11 січня 2007 р.). Планування роботи з дітьми старшого віку із ЗНМ здійснюється за програмно-методичним комплексом Трофименко Л.І. “Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення”, рекомендованим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-18794 від 05.12.2012) та методичними рекомендаціями «Організація корекційно-відновлювальної роботи з дітьми старшого віку із ЗНМ», затвердженими навчально-методичною радою МК Пр.№4 від 16.09.09.

C:\Users\User\Pictures\4.jpg

Вчителі-логопеди під час корекційних занять використовують різноманітні форми роботи з дітьми, серед яких мовленнєві вправи, пальчикова, мовленнєва та дихальна гімнастики. У роботі з дітьми педагоги також використовують такі інноваційні та оздоровчі технології як: ТРВЗ, ейдетика, казкотерапія, кольоротерапія, арт-терапія, піскова терапія, психогімнастика, що робить заняття цікавими і захоплюючими для дітей.

Успішність корекційно-розвивального навчання насамперед визначається тим, наскільки чітко продумана, організована та реалізована наступність у роботі вчителя-логопеда, вихователів та батьків. Так, вчителі-логопеди нашого закладу проводять з батьками анкетування, бесіди, консультації, беруть участь у батьківських зборах, організовують дискусії, засідання круглих столів, презентації науково-методичної та популярної літератури для батьків.

C:\Users\User\Pictures\5.jpg

05.07.2018