Новi матерiали


Допомога дитині померлого годувальника

Осиротіла дитина отримає допомогу у зв’язку з втратою годувальника незалежно від того, який стаж був у тата чи мами

Для посилення соціального захисту дітей, які втратили годувальника, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання допомоги дітям померлого годувальника» від 07.02.2017 № 1836-VIII. А постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 611 врегульовано питання призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію.

Зокрема, внесені такі зміни до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”:

розширено коло осіб, що мають право на державну соціальну допомогу, дітьми віком до 18 років (тих, хто навчається - 23 років) у разі смерті одного з батьків, що не набув права на пенсію;

визначено умови та період на який призначається державна соціальна допомога;

встановлено розмір такої допомоги на кожну дитину незалежно від доходу сім’ї.

Зміни передбачають, що в разі смерті годувальника його діти зможуть отримувати державну соціальну допомогу незалежно від страхового стажу, набутого померлим на дату смерті, як це було раніше. Таку допомогу призначають у разі відсутності права на отримання пенсії по втраті годувальника. Допомога дитині померлого годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду допомоги надійшло не пізніше як за 12 місяців з дня смерті годувальника (в інших випадках – з дня подачі документів).

Державна соціальна допомога дитині померлого годувальника призначається до досягнення дитиною 18 років. Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у школах, професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам – до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Розмір державної соціальної допомоги встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

на одну дитину померлого годувальника – 100 відсотків (1373 грн);

на двох дітей – 120 відсотків (1647,60 грн);

на трьох і більше дітей – 150 відсотків (2059,50 грн).

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

- заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 21.04.2015 №441;

- декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (зі змінами);

- копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

- копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання (при необхідності);

- довідка про склад сім’ї, виданої уповноваженим органом за місцем постійного проживання особи, в тому числі органом місцевого самоврядування;

- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається соціальна допомога;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, якій призначається допомога, та померлого годувальника (якщо особа, яка звернулась із заявою, має такі документи);

- копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

- свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що діти навчаються за денною формою навчання;

- рахунок в установі уповноваженого банку.

Для призначення соціальної допомоги заява подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Для оформлення соціальної допомоги необхідно звертатися до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.

15.01.2018