Новини


Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Повна назва документу державного планування: "Детальний план частини території кварталу смт Слобожанське, обмеженого вул. Василя Сухомлинського та пр. Слобожанський щодо розміщення автокомплексу"

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради повідомляє, що відповідно до статті 10 Закону України ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», розпочато процедуру громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування, яка починається з дня оприлюднення такої заяви на офіційному веб-сайті Слобожанської селищної ради.

Розроблення документу державного планування здійснюється згідно рішення Слобожанської селищної ради № 2281-23/VIІI від 16 березня 2023 року.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачає залучення громадськості до процесу СЕО. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, який в свою чергу буде включено до текстової частини пояснювальної записки детального плану, згідно ЗУ "Про стратегічну екологічну оцінку", виконавчий комітет Слобожанської селищної ради забезпечує вільний доступ громадськості до повної версії тестової частини Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, яка містить необхідну інформацію відповідно ч.3, ст.10 зазначеного Закону, протягом усього строку громадського обговорення, визначеного ч.5 цієї статті.

Ознайомитися з Заявою про визначення обсягу про стратегічну екологічну оцінку, а також отримати більш детальну інформацію можна на офіційному веб сайті Слобожанської селищної ради: http://slobozhanska-gromada.gov.ua/Publication/ViewPub?uid=8b010002-873a-442a-b41d-ad1108c8f7e9.

Строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення з 25.05.2023р. по 08.06.2023р.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки подаються в письмовій формі до відділу з питань будівництва, містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 56-Б, в робочі дні з понеділок – четвер 08:00 – 17:00; п’ятниця 08:00-16:00 або на електронну адресу: vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua.

Орган, що буде приймати рішення про затвердження документу державного планування: Слобожанська селищна рада.

Телефон для довідок стосовно заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування (056) 719-91-52.

Відповідальна особа - начальник відділу з питань містобудування, архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної ради ПЛЮЩІЙ Наталія.

25.05.2023