599 - затвердження бюджету 2017 - 22.12.2016


  

Україна

Місцеве самоврядування

Слобожанська селищна рада

Дніпровського району Дніпропетровської області

П’ятнадцята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про бюджет Слобожанської селищної

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

      

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Слобожанська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 264 338,0 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету – 261 384,6 тис.грн., доходи спеціального фонду бюджету – 2 953,4 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі  264 338,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 171 001,9 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету – 93 336,1 тис.грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

-  профіцит загального фонду бюджету у сумі 90 382,7 тис.грн. згідно з додатком  3 до цього рішення;

-  дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 90 382,7 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 1000 тис.грн.

3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.

4. З метою ефективного використання коштів місцевого бюджету, субвенцій та дотацій з державного та інших бюджетів надати право Слобожанському селищному голові протягом бюджетного року своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням їх на сесіях селищної ради:

- після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних нормативно-правових актів визначати розпорядника за субвенціями та дотаціями з державного та інших бюджетів;

- перерозподіляти їх річні обсяги між розпорядниками коштів бюджету місцевого самоврядування;

- збільшувати або зменшувати дохідну та видаткову частини місцевого бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між розпорядниками цих коштів;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

5. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Виконавчому комітету Слобожанської селищної ради вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією Слобожанської селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, до розпису бюджету об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету);

- за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету об’єднаної територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 „Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях Слобожанської селищної ради.

6. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити Слобожанському селищному голові вносити зміни до цього рішення в порядку, визначеному чинним законодавством:

- якщо після прийняття рішення про бюджет селищної об’єднаної територіальної громади відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного розпорядника бюджетних коштів іншому розпоряднику бюджетних коштів;

- за джерелами доходів і напрямами видатків розпорядників коштів бюджету за кодами класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 „Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу” (зі змінами).

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях Слобожанської селищної ради.

7. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.

9. Затвердити в складі видатків бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 95 291,7 тис.грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету об’єднаної громади у сумі 1 000,0 тис.грн.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік у частині доходів та в частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелом формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду селищного бюджету.

15. Слобожанському селищному голові:

15.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

15.2. Взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

15.3. Забезпечити надходження податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування у обсягах затверджених на 2017 рік.

15.4. З метою збільшення надходжень до бюджету приймати обґрунтовані рішення щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до бюджету об’єднаної територіальної громади.

16. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №6 «Деякі питання надання медичної субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам» до завершення процедури приймання-передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаної територіальної громади, відповідних медичних бюджетних установ, розташованих на території селища Слобожанське та села Степове, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з метою не погіршення якості послуг передати кошти медичної субвенції та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків у вигляді міжбюджетного трансферту районному бюджету Дніпровського району для надання медичних послуг за місцем обслуговування населення.

17. Слобожанському селищному голові укласти договори з КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дніпровського району» та КЗ "Дніпропетровська ЦРЛ"ДОР" на отримання відповідних якісних послуг та передачу вищевказаних субвенції та дотації і їх цільове використання розпорядниками коштів.

18. Визначити, що затвердження і виконання селищного бюджету у 2017 році здійснюється за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

19. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА       І.КАМІНСЬКИЙ

смт Слобожанське

22 грудня 2016 року

599-15/VІІ

02.02.2017
599 - затвердження б.docxОригiнал документа
пряма ссилка